Kategorije

bioklub aplikacija

SVAKOM KUPNJOM BLIŽE POPUSTU
Preuzmite novu bioklub aplikaciju putem servisa Google Play Store ili Apple Store. Nakon instaliranja, unutar aplikacije ispunit ćete prijavnicu, napraviti korisnički profil i prikupljanje bodova može početi! Korisnikom bioklub aplikacije može postati svaka punoljetna osoba koja ispuni pristupnicu. Bodovi se mogu prikupljati kupnjom proizvoda u bilo kojoj bio&bio trgovini na području Republike Hrvatske kao i putem bio&bio web trgovine.

NAČIN BODOVANJA
Pravo na 1 bod ostvarujete kupnjom putem jednog računa u vrijednosti od 10 kn, plaćate li gotovinom, debitnom karticom ili kupnjom putem web shopa (bez obzira na odabir vrste ponuđene kreditne kartice). Stanje svojih bodova možete provjeriti na web shopu ili putem bioklub aplikacije.
Plaćate li kreditnim karticama u bio&bio trgovinama, 1 bod ostvarujete za svakih 10 kn. 

Napomena: bodovi se ne obračunavaju na troškove dostave. Bodovi se ne obračunavaju za transakcije plaćene darovnom karticom ili poklon bonovima bilo koje vrste.

ŠTO DOBIVAM ZA PRIKUPLJENE BODOVE?
Nakon što prikupite 300 bodova, iste zamjenjujete za proizvode u bio&bio trgovinama u vrijednosti od 100 kn. Ukoliko bodove sakupljate putem web shopa, po prikupljenih 300 bodova imat ćete priliku odabrati opciju iskorištavanja bodova a kroz proces ćete biti vođeni kroz sustav i o svemu dobiti potvrdu.

Bodove također možete uložiti u edukaciju. Zamijenite 20 bodova sa svog bioklub profila za kupon za atraktivnu radionicu u zagrebačkoj edukativnoj ustanovi Makronova. Ekskluzivna cijena za članove biokluba za dvosatne radionice je samo 150 kn (umjesto 250 kn) ili za trosatne radionice 210 kn (umjesto 390 kn, koliko je inače redovna radionice bez korištenja bodova). Obavijesti o temama i terminima radionica pratite na biobio.hr web stranici i web stranici Makronove

UDVOJE JE BOLJE!
Bodove možete prikupljati i zajedničkim snagama. Putem bioklub aplikacije dodajte člana obitelji kao dodatnog korisnika vašeg profila, popunite tražene podatke, a naš će se tim pobrinuti da možete zajedničkim snagama prikupljati bodove i tako brže ostvarivati pogodnosti.

OBRATITE NAM SE ZA POMOĆ

Imate li pitanja ili nedoumica u vezi pristupnih podataka, vašeg korisničkog profila, skupljanju ili korištenju bioklub bodova ili u vezi općih uvjeta poslovanja i važećim pravilima korištenja bio&bio programa vjernosti kontaktirajte nas na [email protected].

DO KADA VRIJEDE BODOVI I OSTALE VAŽNE NAPOMENE

 • Vremenskog ograničenja na korištenje bodova nema
 • Bodove nije moguće zamijeniti za gotovinu
 • Kartica kupca/bioklub aplikacija nije sredstvo plaćanja
 • Izdavatelj kartice bio&bio kupca je Biovega d.o.o.
 • Biovega d.o.o. zadržava pravo izmjene pravila korištenja kartice kupca/bioklub aplikacije
 • Iznosi koji ne dosežu pravo ostvarivanja dodatnog boda ne mogu se prenijeti na drugi račun/drugu kupnju
 • Popust temeljem bodova prikupljenih temeljem bio&bio programa vjernosti nije moguće ostvariti kombiniranjem s ostalim popustima na ukupan iznos računa

Imate li pitanja ili nedoumica u vezi gore navedenih općih uvjeta poslovanja i važećim pravilima korištenja bio&bio programa vjernosti, obratite se s povjerenjem na [email protected].

OPĆI UVJETI ČLANSTVA I SUDJELOVANJA

U bioklubu

 

UVOD

Članak 1.

1. Ovim općim uvjetima članstva i sudjelovanja u bioklubu (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se uvjeti pod kojima Biovega d.o.o., Zagreb, Majstorska 1E (u daljnjem tekstu: bio&bio) omogućava sudjelovanje u Loyalty Programu bio&bio (dalje u tekstu: bioklub) te uvjeti pod kojima bio&bio dozvoljava korištenje posebne aplikacije za sudjelovanje u bioklub-u.

2. Na odnos između bio&bio i članova bioklub-a primjenjuju se ovi Opći uvjeti, a na sve međusobne odnose bio&bio i članova bioklub-a, koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima, na odgovarajući se način primjenjuju važeći propisi Republike Hrvatske.

3. bio&bio zadržava pravo u svakom trenutku, bez prethodne najave i obrazloženja, ukinuti bioklub aplikaciju, kao i ukinuti Loyalty Program ili izmijeniti opseg, način i vrstu pogodnosti koje omogućava bioklub.

 

ČLANSTVO

Članak 2.

1. Član bioklub-a može postati svaka fizička punoljetna osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, svaka pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj te obrt ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Član) koji da svoju izričitu suglasnost i privolu za učlanjenje u bioklub-u. Svakoj fizičkoj, pravnoj osobi, obrtu ili OPG-u dozvoljena je samo jedna registracija.

2. Članstvo u bioklubu je besplatno odnosno za sudjelovanje u bioklubu ne plaća se nikakva naknada.

3. Zahtjev za aktivacijom bioklub virtualne kartice dostupan je u aplikaciji, a članstvo se ostvaruje ispunjavanjem Virtualne Pristupnice i prihvaćanjem ovih Općih uvjeta unutar aplikacije.

4. Svaki podnositelj Zahtjeva za članstvo u bioklubu dužan je istinito i potpuno ispuniti sve obvezne podatke iz Virtualne Pristupnice. Podnositelj je odgovoran za točnost i istinitost podataka iz Virtualne Pristupnice te bio&bio ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu istinitosti i točnosti tih podataka.

5. Prilikom ispunjavanja Virtualne Pristupnice za registraciju, podnositelj Zahtjeva koji je fizička osoba mora upisati sljedeće obvezne podatke: ime i prezime, datum rođenja, adresu i grad stanovanja, te kontakt adresu elektroničke pošte. Podatak o spolu, OIB, kontakt broj telefona, broj članova obitelji, broj djece, stručna sprema nisu obvezni te upisivanje istih u virtualnoj pristupnici ovise o volji podnositelja Zahtjeva.

6. Prilikom ispunjavanja Virtualne Pristupnice za registraciju, podnositelj Zahtjeva koji je pravna osoba, obrt ili OPG mora upisati sljedeće obvezne podatke: naziv, ime i prezime kontakt osobe, OIB, sjedište (adresu i grad) te kontakt adresu elektroničke pošte. Podatak o kontakt broju telefona nije obvezan te upisivanje istog u Virtualnu pristupnicu ovisi o volji podnositelja Zahtjeva.

7. Virtualna Pristupnica sadrži i izjavu podnositelja Zahtjeva o prihvaćanju ovih Općih uvjeta te prije slanja ispunjene Virtualne Pristupnice bio&bio za aktivaciju, podnositelj Zahtjeva mora proučiti ove Opće uvjete i s njima se suglasiti na način da označi pripadajuće polje. Ako podnositelj Zahtjeva nije suglasan s ovim Općim uvjetima, neće mu, putem aplikacije, biti izdana virtualna bioklub kartica.

8. Virtualna Pristupnica sadrži i izjavu podnositelja Zahtjeva o davanju izričite privole bio&bio da se osobni podaci obrađuju u određene svrhe, a sve kako je dalje određeno u članku 3. ovih Općih uvjeta.

9. Nakon što je podnositelj Zahtjeva ispunio Virtualnu Pristupnicu kako je navedeno u prethodnim stavcima ovog članka te prihvatio ove Opće uvjete, Zahtjev šalje na aktivaciju klikom na za to predviđeno polje čime zahtjeva dostavu aktivacijskog koda koji će mu biti dostavljen na upisanu adresu elektroničke pošte. Dostavljeni aktivacijski kod podnositelj Zahtjeva potom upisuje u predviđeno polje te klikom na prijavu završava postupak registracije. Dodjelom pristupnih podataka: broja kartice i PIN-a podnositelj Zahtjeva postaje Član bioklub-a, a pristupni podaci se šalju na adresu elektroničke pošte Člana. Pristupne podatke Član je dužan čuvati od neovlaštene uporabe od strane trećih osoba.

10. bio&bio zadržava pravo uskratiti Članu pristup bioklub aplikaciji ako primijeti neovlaštenu uporabu korisničkih podataka o čemu će obavijestiti Člana. Ako Član primijeti neovlaštenu/nezakonitu uporabu svojih pristupnih podataka od strane treće osobe dužan je o tome odmah obavijestiti bio&bio. Član je odgovoran za svu štetu proizašlu uslijed neovlaštene/nezakonite uporabe njegovih pristupnih podataka do trenutka slanja obavijesti bio&bio na adresu elektroničke pošte navedenu u članku 10. ovih Općih uvjeta. Član je dužan odmah upozoriti bio&bio na otuđenje i/ili gubitak pristupnih podataka, u cilju sprečavanja nastanka eventualne štete.

 

PRAVNI ODNOSI

Članak 3.

1. Između bio&bio i Člana činom registracije se ne zasniva nikakav radni, poslovni ili poduzetnički odnos. Sudjelovanje u bioklubu obavlja se isključivo u okviru vlastite odgovornosti, samostalno i kao djelatnost pravno neovisno o bio&bio.

2. Član ima pravo samo na pogodnosti za Člana iz bioklub programa. Član izvan toga nema pravo na nikakvu drugu naknadu. Član nema pravo na nikakvu naknadu troškova. Član nije ovlašten za zastupanje bio&bio, posebno ne za davanje ili preuzimanje objašnjenja u okviru biokluba i/ili pri reklamiranju i/ili preporučivanju novom Članu.

 

ZAŠTITA PODATAKA

Članak 4.

1. Ispunjavanjem Virtualne Pristupnice i prihvaćanjem ovih Općih uvjeta Član daje svoju izričitu privolu bio&bio u svrhu upisivanja, daljnje obrade i korištenja njegovih osobnih podataka iz Virtualne Pristupnice za potrebe evidencije članova bioklub-a, a u svrhu ostvarivanja članskih pogodnosti. Član izjavljuje da su njegovi podaci dostavljeni bio&bio točni i da će u slučaju davanja netočnih podataka naknaditi bio&bio bilo kakvu time uzrokovanu štetu te bio&bio ni na koji način neće biti odgovorno za navedeno.

2. Član se obvezuje pravodobno i bez odgode informirati bio&bio o eventualnim promjenama njegovog osobnog podataka koji je kao obvezan podatak naveden na Virtualnoj Pristupnici. bio&bio ne snosi nikakvu odgovornost za štetu koja podnositelju Zahtjeva odnosno Članu nastane zbog neispunjenja ove obveze.

3. bio&bio će prikupljati, obrađivati i čuvati osobne podatke i identifikacijske podatke o Članovima bioklub-a u skladu sa zakonom, Općim uvjetima i Politikom zaštite podataka bio&bioa (www.bio&bio.hr/info/gdpr). bio&bio će ove podatke čuvati u tajnosti, koristeći ih samo za vlastite potrebe, za potrebe istraživanja o zadovoljstvu Članova bioklub-a te u svrhu omogućavanja ostvarivanja članskih pogodnosti, što uključuje njihovo prosljeđivanje bioklub Partnerima s kojima se ugovaraju pogodnosti za Članove.

4. Ukoliko bio&bio zaprimi opoziv suglasnosti na korištenje osobnih podataka koji su na Virtualnoj Pristupnici ili Dodatnoj Virtualnoj Pristupnici označeni kao obvezni jer su nužni bio&bio za izdavanje virtualne bioklub kartice, identifikaciju i komunikaciju sa Članom u svrhu ostvarivanja članskih pogodnosti, kao i za ostvarivanje svih prava i obveza koje iz proizlaze iz sudjelovanja u bioklub- u, takav opoziv suglasnosti će se smatrati otkazom virtualne bioklub kartice izdane osobi koja je opozvala suglasnost na korištenje osobnih podataka. Pravne posljedice otkaza nastupaju u roku od najkasnije od 48 sati od dana primitka izjave o opozivu suglasnosti za obradu osobnih podataka. Izjavu o opozivu suglasnosti šalje se na adresu elektroničke pošte navedenu u članku 10. ovih Općih uvjeta.

5. Ukoliko je Član prilikom ispunjavanja Virtualne Pristupnice označio polje predviđeno za obradu osobnih podataka u svrhu dostave informacija o dodatnim pogodnostima i novostima bio&bioa te njegovih poslovnih partnera, dao je privolu bio&bio da može njegove osobne podatke obrađivati i u marketinške svrhe odnosno u svrhe dostave obavijesti informativnog i promotivnog karaktera na upisanu adresu odnosno adresu elektroničke pošte te je ujedno dao privolu bio&bio da ga kontaktira na upisani broj telefona ili mobitela odnosno da ga obavještava putem ostalih komunikacijskih sredstava o novim ponudama i pogodnostima bio&bio i/ili partnera bio&bio te izravno promovira i nudi individualno oblikovane promidžbene obavijesti, kao i savjetuje Člana o vrstama članskih pogodnosti i mogućnostima realizacije istih. Ovu privolu Član može povući u bilo kojem trenutku, slanjem izjave opozivu suglasnosti, na adresu elektroničke pošte navedenu u članku 10. ovih Općih uvjeta. Povlačenje privole bit će evidentirano najkasnije u roku od 48 sati.

 

IZDAVANJE DODATNE bioklub VIRTUALNE KARTICE

Članak 5.

1. Ukoliko Član bioklub (korisnik osnovne virtualne kartice) želi da bio&bio izda dodatne bioklub virtualne kartice može u bioklub aplikaciji zatražiti njihovo izdavanje. Jednom Članu mogu biti izdane najviše do četiri dodatne bioklub virtualne kartice.

2. U svrhu izdavanja dodatne bioklub virtualne kartice, Član ispunjava zahtjev za njezino izdavanje (dalje u tekstu: Dodatna Virtualna Pristupnica) koju putem bioklub aplikacije dostavlja bio&bio.

3. Član je dužan istinito i potpuno ispuniti sve obvezne podatke iz Dodatne Virtualne Pristupnice, a koji su podaci opisani u članku 2. ovih Općih uvjeta, te upisati u za to predviđeno polje vlastiti PIN kojim mu je dodijeljen prilikom registracije. Član je odgovoran za točnost i istinitost podataka iz Dodatne Virtualne Pristupnice te njezinom dostavom putem bioklub aplikacije potvrđuje da ima suglasnost fizičke osobe čiji se osobni podaci navode na Virtualnoj Dodatnoj Pristupnici, za prosljeđivanje tih osobnih podataka bio&bio i njihovu obradu od strane bio&bio. bio&bio ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu istinitosti i točnosti podataka iz Dodatne Virtualne Pristupnice, kao niti za postojanje suglasnosti u pogledu obrade osobnih podataka.

4. Nakon što bio&bio zaprimi Dodatnu Virtualnu Pristupnicu, na adresu elektroničke pošte Člana osnovne virtualne bioklub kartice, dostavit će pristupne podatke: broj dodatne kartice i PIN.

5. Član je odgovoran za priopćavanje broja i PIN-a dodatne bioklub kartice isključivo fizičkoj osobi koja je u Dodatnoj Virtualnoj Pristupnici navedena kao nositelj dodatne virtualne bioklub kartice (dalje u tekstu: Dodatni Član).

6. Kako bi mogao koristiti dodatnu virtualnu bioklub karticu, Dodatni Član mora instalirati bioklub aplikaciju na svoj mobilni telefon i u njoj, u predviđenom polju “Aktiviraj dodatnu karticu“, ispuniti podatke iz točke 5. ovog članka, koje putem bioklub aplikacije dostavlja bio&biou te se suglasiti s ovim Općim uvjetima i prihvatiti ih.

7. Po primitku podataka iz točke 6. ovog članka, bio&bio će putem bioklub aplikacije Dodatnom Članu omogućiti korištenje dodatne virtualne bioklub kartice. Dodatni Član biokluba ima sva prava i obveze kao i Član bioklub, a sve kako je to određeno ovim Općim uvjetima.

 

OSTVARIVANJE POGODNOSTI

Članak 6.

1. U skladu s odredbama ovih Općih Uvjeta, Član bioklub-a putem aplikacije ostvaruje pogodnosti kod bioklub Partnera. Pogodnosti za Članove se temelje na ugovorno određenim uvjetima između bio&bio i bioklub Partnera. Visina i iznos pogodnosti kao i uvjeti ostvarivanja pogodnosti za Člana variraju ovisno o bioklub Partneru. bio&bio sklapa s bioklub Partnerima ugovore koji bio&bio omogućuju da Članovi, u okviru bioklub-a, ostvaruju pogodnosti. Pregled svih aktualnih bioklub Partnera je dostupan putem aplikacije. Članovi ne mogu uvjetovati odabir bioklub Partnera odnosno bio&bio samostalno i potpuno neovisno o Članu odabire Partnere bioklub-a.

2. Članu bioklub-a su na raspolaganju mogućnosti ostvarivanja pogodnosti: putem QR koda ili bar koda generiranog kroz mobilnu aplikaciju.

3. Korištenje pogodnosti u bioklubu je besplatno odnosno Član/ Dodatan Član ne plaća nikakvu naknadu.

4. Članovima se preporučuje redovito se informirati na aplikaciji o dostupnim pogodnostima kod bioklub Partnera.

5. Član u okviru bioklub nije obvezan koristiti pogodnosti bioklub Partnera i pridobivati nove Članove ili provoditi ostale aktivnosti.

 

OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

Članak 7.

1. Opseg bioklub-a je ograničen na provedbu Loyalty Program kako je to opisano u ovim Općim uvjetima.

2. Prava i obveze Člana koja nastaju iz obavljenih kupovina ostvaruju se isključivo kod predmetnog bioklub Partnera. Kupoprodajni ugovor za proizvode i/ili usluge sklapa se i stupa na snagu isključivo između Člana i odabranog bioklub Partnera.

3. bio&bio nakon sklapanja ugovora sa bioklub Partnerom ne preuzima nikakvo jamstvo ili odgovornost za usluge i/ili proizvode bioklub Partnera.

4. bio&bio ne snosi odgovornost za materijalne i/ili pravne nedostatke usluge i/ili proizvoda bioklub Partnera. Član prema bio&biou i/ili bioklub nema nikakvo pravo na naknadu cjelokupnog ili dijela iskorištenog iznosa pogodnosti, na isplatu u gotovini ili neku drugu naknadu ili kompenzaciju. Mogući zahtjevi Člana u slučaju materijalnih i/ili pravnih nedostatka usluge i/ili proizvoda bioklub Partnera postoje isključivo prema bioklub Partneru.

5. bio&bio odgovara za štete samo u slučaju namjere ili krajnje nepažnje. U svakom slučaju, bio&bio odgovara isključivo za običnu štetu, a nikako za izgubljenu korist, izgubljenu dobit ili nematerijalnu štetu bilo koje vrste.

6. bio&bio ni na koji način ne odgovara za:

 • prekid dostupnosti usluge pristupa internetu koju Član koristi neovisno o davatelju internet usluga;
 • druge tehničke i elektroničke greške na usluzi pristupa internetu;
 • nedostupnost mreže putem koje se pristupa internetu i/ili nedostupnost aplikacije;
 • rad i kvalitetu uređaja putem kojeg Član koristi bioklub aplikaciju.

7. Sve prednje navedeno vrijedi također za privatnu odgovornost radnika, zakonskih zastupnika i pomoćnika bio&bio.

 

PRESTANAK ČLANSTVA OD STRANE ČLANA

Članak 8.

1. Član/Dodatni Član ima pravo u svako doba deinstalirati bio&bio aplikaciju ili obrisati sve svoje podatke iz Virtualne Pristupnice čime prestaje članstvo u bioklub-u.

2. Prestankom članstva Člana prestaje članstvo i Dodatnog Člana kojeg je aktivirao Član u bioklub aplikaciji.

3. Članstvo u bioklubu prestaje i u slučaju otkaza virtualne bioklub kartice izdane osobi koja je opozvala suglasnost na korištenje osobnih podataka, a sve sukladno članku 2. Općih uvjeta poslovanja.

4. Prestankom članstva u bioklubu prestaju sva prava Člana određena ovim Općim uvjetima.

 

PRESTANAK ČLANSTVA OD STRANE bio&bioa

Članak 9.

1. bio&bio može raskinuti članstvo određenom Članu/Dodatnom Članu bez navođenja razloga, sa otkaznim rokom od 3 dana ili zbog važnog razloga sa trenutnim učinkom (bez otkaznog roka). Važnim razlozima se smatraju, narušavanje časti i ugleda bio&bio, bioklub-a i/ili bioklub Partnera, nanošenje značajne štete gospodarskom interesu bio&bio ili bioklub-u ili bioklub Partnerima. bio&bio će o prestanku članstva obavijestiti Člana slanjem izjave o raskidu na adresu elektroničke pošte Člana/Dodatnog Člana.

2. Članstvo u bioklubu prestaje i u slučaju da bio&bio uskrati Članu pristup bioklub aplikaciji uslijed primijećene neovlaštene uporabe korisničkih podataka, a sve sukladno članku 2. ovih Općih uvjeta poslovanja.

3. Član se obvezuje naknaditi bio&bio svu štetu.

 

PRIGOVORI

Članak 10.

1. Svi prigovori, upiti i prijedlozi koji se odnose na sudjelovanje u bioklub Programu i/ili korištenje bioklub aplikacije i/ili virtualne bioklub kartice izdane u aplikaciji, dostavljaju se bio&biou na adresu elektroničke pošte: [email protected]

2. bio&bio će na prigovore koji su vezani uz sudjelovanje u bioklub Programu i/ili korištenje aplikacije i/ili virtualne bioklub kartice odgovoriti u zakonom predviđenom roku, dok se na upite i prijedloge obvezuje odgovoriti u roku od najkasnije 30 dana od dana zaprimanja istih.

3. Sva komunikacija prema i od strane bio&bio odvija se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, neovisno o izboru jezika za korištenje bioklub aplikacije.

 

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Članak 11.

1. Član/Dodatni Član se obvezuje da će se pridržavati svih primjenjivih nacionalnih, europskih i međunarodnih pravila te primjenjivih politika i procedura bio&bio, koje se odnose na etičke i odgovorne standarde ponašanja, uključujući, bez ograničenja, one koje se bave ljudskim pravima, zaštitom okoliša, održivim razvojem, integritetom, usklađenosti poslovanja i antikorupcijom.

2. Član/Dodatni Član se posebice obvezuje:

 • da neće davati/nuditi novac ili druge pogodnosti bilo kojoj trećoj pravnoj i/ili fizičkoj osobi, a kako bi se postigao povlašteni tretman ili povoljna odluka, ako je takvo davanje suprotno propisima ili pravilima primatelja i/ili je cilj davanja utjecaj na odlučivanje i ostvarivanje nepripadnih prednosti u poslovanju;
 • da prema najboljim saznanjima Člana, nitko od predstavnika ili zaposlenika bio&bio ili članova njihove uže obitelji nema značajan (5% ili veći) vlasnički udio ili neko drugo pravo ili interes u dobiti Člana, te da nikome od predstavnika ili zaposlenika bio&bio neće u vezi s bioklub- om biti isplaćena nagrada ili provizija;
 • ako je Član također kupac bio&bio, da neće iz toga izvući nikakve nepoštene prednosti i držat će nabavu i prodaju strogo odvojenu;
 • da Član, njegovi vlasnici i izvršitelji poslova povezani s bioklub-om nisu bili službeno optuženi, okrivljeni ili osuđeni za kaznena djela povezena s korupcijom i/ili gospodarskim kriminalom.

3. Kako bi se osiguralo poštivanje antikorupcijskih pravila za vrijeme trajanja članstava, Član će na zahtjev i u svako doba bio&bio dostaviti sve elemente koji su zatraženi za utvrđivanje takve usklađenosti.

 

IZMJENE OPĆIH UVJETA

Članak 12.

1. bio&bio zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti ili ukinuti ove Opće uvjete s ili bez zamjene novim općim uvjetima, o čemu će obavijest objaviti na svojim Internet stranicama, a može je dostaviti i putem bioklub aplikacije.

2. Izmjene i dopune ovih Općih uvjeta smatrati će se prihvaćenim od strane Člana prvim korištenjem virtualne bioklub kartice nakon izmjene ovih Općih uvjeta ili ukoliko Član ne prigovori istima u roku od 14 dana nakon njihove objave na Internet stranicama bio&bio.

3. Ako se u Općim uvjetima koriste oznake vezane na spol, onda se time misli na ženske i muške osobe, kao i na pravne osobe.

 

RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 13.

1. Spor koji bi proizašao iz tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, bio&bio i Član bioklub-a nastojat će riješiti mirnim putem.

2. Za rješavanje sporova koje nije moguće riješiti mirnim putem određuje se stvarno nadležan sud u Zagrebu.

 

MJERODAVNO PRAVO

Članak 14.

1. Ovi Opći uvjeti tumačit će se u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

1. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve Članove bioklub-a.

2. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 15. studenog 2019.

 

 

Prijavi se na newsletter i ostvari 10% popusta na sljedeću narudžbu!

bio&bio trgovine (22)
Pronađi nas na jednoj od lokacija diljem Hrvatske.
Pogledaj lokacije trgovina
Naruči putem weba, plati i preuzmi u trgovini
Od sada možeš naručiti sve željene proizvode putem weba te ih preuzeti i platiti u odabranoj, bilo kojoj bio&bio trgovini. Ovo je idealno kada imaš malo veći shopping za obaviti, a nemaš vremena pretraživati i istraživati. Sve će te već čekati spremno. :)