Kategorije

Darovna kartica

OPĆI UVJETI POSLOVANJA DAROVNE KARTICE

Izdavatelj bio&bio darovne kartice je Biovega d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Majstorska 1E (u nastavku Izdavatelj). Ovim općim uvjetima poslovanja darovne kartice Izdavatelj određuje prava i obveze pri korištenju bio&bio darovne kartice. Ovi opći uvjeti obvezujući su za Izdavatelja kao i svakog korisnika bio&bio darovne kartice pri korištenju bio&bio darovne kartice koje uključuje uplate sredstava na bio&bio darovnu karticu ili korištenje kartice kao sredstvo plaćanja pri kupnji. Preuzimanjem kartice Korisnik prihvaća ove opće uvjete poslovanja darovne kartice.

Korištenje bio&bio darovne kartice

 1. bio&bio darovna kartica je sredstvo plaćanja koje sadržava barkod. Izdavatelj je izdaje uz uplatu sredstava u najnižem iznosu od 50,00kn, a koju vrši i čiju visinu određuje Korisnik kartice i u skladu s općim uvjetima obvezan ju je prihvatiti kao sredstvo plaćanja za robu koja se prodaje u bio&bio trgovinama u Republici Hrvatskoj.
 2. Izdavatelj bio&bio darovne kartice na koju se vrši uplata sredstava i koja služi kao sredstvo plaćanja u kunama je društvo Biovega d.o.o., Majstorska 1E, 10000 Zagreb.
 3. bio&bio darovna kartica može se koristiti isključivo u bio&bio trgovinama u Republici Hrvatskoj.
 4. bio&bio darovna kartica je izdana i postaje sredstvo plaćanja s gotovinskom uplatom ili uplatom s jednim od elektronskih sredstava plaćanja koje prima Izdavatelj. Korisnik kartice ima pravo prikupljati sredstva na bio&bio darovnoj kartici uz predočenje kartice prije zaključenja računa na blagajni u bio&bio trgovinama u Republici Hrvatskoj, a po izvršenom plaćanju i koristiti karticu kao sredstvo plaćanja uz predočenje kartice prije zaključenja računa na blagajni u bio&bio trgovinama u Republici Hrvatskoj.
 5. Uplaćeni iznos na preuzetoj bio&bio darovnoj kartici predstavlja zamjenu jednoga sredstva plaćanja drugim.
 6. bio&bio darovnu karticu mogu preuzeti fizičke i pravne osobe.
 7. Pri uplati sredstava na bio&bio darovnu karticu Korisniku se ne odobravaju popusti.
 8. Kupnja bio&bio darovne kartice nije moguća uz odgodu plaćanja otplatu.
 9. Stanje sredstava na darovnoj kartici moguće je provjeriti na blagajni bio&bio Trgovine u Republici Hrvatskoj. 

Vrijednosti

 1. Najniži mogućI iznos uplate na bio&bio darovnu karticu je 50,00kn.
 2. Iznos na bio&bio darovnoj kartici važeći je 2 godine od datuma uplate iznosa, nakon proteka od 2 godine od uplate nepotrošeni iznos na kartici se briše i nije ga moguće iskoristiti.
 3. Nije moguće zbrajanje i isplaćivanje kamata na uplaćeni iznos na kartici.
 4. Ukupan uplaćeni iznos na bio&bio darovnoj kartici moguće je koristiti višekratno.
 5. Korisnik bio&bio darovne kartice ponovnom uplatom može povisiti iznos na kartici u najnižem iznosu 50,00 kn. Broj uplata na bio&bio darovnoj kartici nije ograničen.
 6. Nije moguća isplata već uplaćenog novčanog iznosa na bio&bio darovnoj kartici.
 7. S plaćanjem računa za kupnju trgovačke robe iznos na bio&bio darovnoj kartici se umanjuje za iznos uplate.

Obveze Izdavatelja

 1. Obveza Izdavatelja bio&bio darovne kartice nastaje u trenutku kada, Korisnik bio&bio darovne kartice uplati iznos na bio&bio darovnu karticu U slučaju gubitka, krađe kartice ili oštećenja koje onemogućuje korištenje kartice bio&bio, Izdavatelj nije dužan isplatiti nadoknadu ili odštetu vlasniku kartice. Izdavatelj može odbiti bio&bio darovnu karticu ukoliko utvrdi da je darovna kartica krivotvorena ili da je njena valjanost istekla ili da je kartica tako uništena da je nemoguće utvrditi njen sadržaj. Izdavatelj nije dužan provjeravati identitet donositelja kartice pri njezinom korištenju. Izdavatelj ne odgovara za gubitak darovne kartice niti se može tražiti poništenje izgubljene/ukradene kartice. Obveza Izdavatelja bio&bio darovne kartice prestaje u trenutku kada ju Izdavatelj prihvati kao sredstvo plaćanja za robu istekom valjanosti darovne kartice ili ako darovna kartica postane nevažeća zbog bilo koje od okolnosti iz ovih općih uvjeta.
 2. Korisnik bio&bio darovne kartice s karticom može plaćati račun za kupnju trgovačke robe u bilo kojoj poslovnici Izdavatelja u Republici Hrvatskoj. Plaćanje računa je moguće samo uz fizičko predočenje kartice, s time da se Korisnik kartice pritom nije dužan identificirati bilo kojim važećim dokumentom izdanim od strane nadležnog tijela.
 3. Za svaki broj bio&bio darovne kartice Izdavatelj u svom računalnom sustavu vodi bazu podataka o svim transakcijama koje su bile obavljene s karticom i koje omogućavaju precizan pregled stanja i kretanja uplaćenih sredstava na kartici. Osim vrste i iznosa transakcije zabilježen je i datum i točno vrijeme transakcije i poslovnica Izdavatelja u kojoj je transakcija bila obavljena.
 4. Baza podataka o transakcijama na bio&bio darovnim karticama sistemski je zaštićena.
 5. Korisnik uplatom iznosa preuzima Opće uvjete poslovanja darovne kartice te se smatra da ih prihvaća i da je s istima upoznat.

Obveze imatelja bio&bio darovne kartice

 1. Korisnik bio&bio darovne kartice može koristiti karticu u bilo kojoj poslovnici Izdavatelja u Republici Hrvatskoj. bio&bio darovna kartica vezana je na on‐line sustav Izdavatelja. Ukoliko on‐line sustav ne radi (tj. u središnjoj bazi podataka zbog tehničkih poteškoća kod Izdavatelja nije moguće provjeriti stanje iznosa na darovnoj kartici), Izdavatelj nema obvezu isplatiti bilo koji iznos s bio&bio darovne kartice Korisnika do ponovne uspostave veze sa središnjom bazom podataka Izdavatelja.
 2. Korisnik bio&bio darovne kartice karticu može koristiti samo tako da karticu priloži Izdavatelju    kao sredstvo plaćanja prilikom kupnje robe. U slučaju da je vrijednost kupnje viša od vrijednosti iznosa na bio&bio darovnoj kartici, Korisnik kartice mora doplatiti razliku. U slučaju da je vrijednost kupnje niža od vrijednosti iznosa na bio&bio darovnoj kartici, ostatak vrijednosti je zabilježen u središnjoj bazi podataka i kupac ga može iskoristiti unutar razdoblja trajanja bio&bio darovne kartice.
 3. Korisnik bio&bio darovne kartice može karticu prenijeti na treću osobu bez ograničenja. Prijenos se obavlja izručenjem kartice. Novi Korisnik s prijenosom prava na bio&bio darovnu karticu stječe sva prava koja je imao prethodni Korisnik.

Ostale odredbe

 1. Na bio&bio darovnu karticu nije dopušteno išta pisati , brisati, precrtavati ili popravljati . U suprotnom kartica će se smatrati nevažećom.
 2. Korisnik može odbiti ispunjenje obveze iz poklon kartice ako utvrdi da je poklon kartica krivotvorena ili je istekla njezina valjanost ili valjanost iznosa, odnosno da je kartica tako uništena da nije moguće razabrati njezin sadržaj

Izmjene Općih uvjeta poslovanja darovne kartice

 1. O svakoj izmjeni Općih uvjeta poslovanja darovne kartice izdavatelj će korisnika obavijestiti putem internetske stranice bio&bio.hr. Izmjene stupaju na snagu protekom roka od 14 dana od dana objave na navedenoj web stranici bio&bio‐a, a smatraju se prihvaćenima ako korisnik u tom roku ne vrati karticu Izdavatelju.

Aktualni Opći uvjeti poslovanja darovne kartice dostupni su na Internet adresi Izdavatelja: www.biobio.hr/darovna-kartica

Prijavi se na newsletter i ostvari 10% popusta na sljedeću narudžbu!

bio&bio trgovine (22)
Pronađi nas na jednoj od lokacija diljem Hrvatske.
Pogledaj lokacije trgovina
Naruči putem weba, plati i preuzmi u trgovini
Od sada možeš naručiti sve željene proizvode putem weba te ih preuzeti i platiti u odabranoj, bilo kojoj bio&bio trgovini. Ovo je idealno kada imaš malo veći shopping za obaviti, a nemaš vremena pretraživati i istraživati. Sve će te već čekati spremno. :)