BIO WIESENMILCH

Visoka kvaliteta i vrhunsko svježe eko mlijeko baza su za pripremu hranjivih i mliječnih užitaka Bio Wiesenmilch. Njihovi proizvodi čisti su dar prirode, spravljeni brižnim i kontroliranim procesima obrade, na obiteljskim farmama. Mlijeko se dobiva isključivo od krava koje se slobodno kreću i same dolaze na otvorene livade na svježem alpskom zraku pri čemu se vodi iznimna briga o očuvanju jedinstvenog kulturnog krajolika.
Visoko kvalitetno mlijeko ima najveću moguću korist u prehrani i riznica je bogatih nutritivnih sastojaka koji su baza za ostale ukusne jogurte, deserte, maslac i napitke.