TERRA MADRE

Vrhunska ekološka vina iz srednje i južne Dalmacije. Vinograd Terra Madre se nalazi na položaju Komarna koji karakteriziraju idealni vinogradarski uvjeti. U obradi tla se ne koriste herbicidi, a velika većina poslova se odvija ručno. Tlo se tretira isključivo ekološkim certificiranim gnojivima.