Ekološko mlijeko

Za osobe koje podnose laktozu, mlijeko može imati blagotvoran učinak na organizam i to posebno kozje koje je lakše probavljivo, no samo ako je kemijski netretirano i ukoliko su se striktno slijedili organski kriteriji proizvodnje. Kozji ili kravlji mliječni proizvodi koji imaju ekološki certifikat jedini jamče kvalitetu i sigurnost s obzirom na to da prilikom proizvodnje mora biti ispunjeno nekoliko važnih uvjeta:

  1. U hranu kojom se hrane koze ili krave ne smiju se dodavati štetni pesticidi ili umjetna gnojiva. 
  2. Zabranjeno je dodavati hormone rasta (bovine growth hormone) kako bi se povećala proizvodnja mlijeka, a nisu dozvoljena niti zračenja kao niti genske mutacije.
  3. Ne smiju se koristiti antibiotici, no ako se ipak daju, tretirana koza ili krava se ne smije vratiti u stado barem godinu dana, sve dok svi tragovi antibiotika ne budu potpuno uklonjeni iz njezinog organizma.
  4. Krave i koze trebaju imati mogućnost ispaše tijekom cijelog dana, dakle to se ne smije ograničiti na samo nekoliko sati dnevno.